Over Astrana

Astrana werd in 2009 opgericht vanuit een diep verlangen om mensen en organisaties op een positief onderbouwde manier te begeleiden in hun groei en ontwikkeling.

"Reach for your star, don't compromise" of "If there's a way, we'll find it; if there is none, we'll build one", zijn baselines die onze drive typeren om mensen en organisaties te faciliteren tot het bereiken van hun hoogste dromen, doelen en potentieel.

Contacteer ons

Waar we initieel dachten van heel sterk proactief te werk te gaan, komen we nu ook bij klanten op het moment dat de problemen al volop woekeren.  Met andere woorden, sommige trajecten zijn erop gericht om mensen en organisaties opnieuw in hun kracht te zetten of te resetten na een negatieve of probleemsituatie.

Onafhankelijk van de situatie wordt altijd eerst gestart met een verkennend intake gesprek, zodat we kunnen vaststellen wat de vertreksituatie is.  Van daaruit kunnen we dan ondersteunen, door coaching, training, bemiddeling en faciliteren, om het doel te bereiken. Het doel kan velerlei zijn, thema’s zoals duurzame samenwerking bevorderen, teams of professionals uit een conflictsituatie helpen, op een positieve manier omgaan met stress, …, als klankbord of compagnon de route van een team of leidinggevende tijdens een organisatieverandering, …

Over Astrana

Waarvoor kun je bij Astrana terecht?

Coachen van leidinggevenden

In het kort: Coaching is een proces van co-creatie dat vertrekt vanuit evenwaardigheid tussen coach en klant.  In de samenwerking behoudt de klant de regie over zijn of haar vraagstuk en eigen ontwikkeling, terwijl de coach fungeert als een professionele reisgenoot met een schat aan kennis en technieken die kunnen ingezet worden om de groei en ontwikkeling van de klant te faciliteren.

Coaching overstijgt training. Bij training draait om het overbrengen en integreren van kennis.  Bij coaching gaat het vooral om het faciliteren van persoonlijke of teamontwikkeling, het ontdekken van innerlijke kracht en het begeleiden van individuen en organisaties om hun eigen antwoordenen inzichten te vinden. Coaching richt zich op het vergroten van zelfkennis, het aanboren van potentieel en het bevorderen van positieve verandering op zowel professioneel als persoonlijk gebied. Het is een dynamisch partnerschap met diepgaande samenwerking, gebaseerd op vertrouwen en openheid, om individuen en organisaties in staat te stellen op authentiek te groeien, te leren en te evolueren.

Maak kennis met jouw coach

Annick Defoort

Annick is een ervaren coach en trainer die zich richt op het ontwikkelen van individuele professionals en teams. Met haar achtergrond als ingenieur en voormalig internationaal manager heeft ze een unieke set vaardigheden en expertise ontwikkeld die haar in staat stelt om complexe uitdagingen aan te pakken en praktische oplossingen te bieden.

Als coach heeft Annick een bewezen staat van dienst in het helpen van professionals om effectiever samen te werken, leiding te geven en hun loopbaan te ontwikkelen. Ze is ook bekend om haar werk in het verminderen van stress en perfectionisme, en het bevorderen van duurzame samenwerkingen op de werkplek.

Opleidingen / ervaring

- Ingenieur Elektronica – Telecommunicatie
- Vlerick Hogeschool : People Manager & Business process Management
- Centre Of Creative Leadership programma : Leadership Development Programme
- Prana Certified trainer SelfCoaching© : zelfsturing en stress management
- School For Coaching & Leadership : Leergang professioneel coachen
- HRD : gecertifieerd stress & burn-out coach
- Ontwikkelingsinstituut : OCP coach – het coachen van mensen met perfectionisme
- HRD Academy: Advanced coach opleiding - ICF PCC level

Annick Defoort - CEO Astrana