Training

Groei faciliteren is in sommige situaties eerst kennis delen. Kennis delen op de domeinen waar we zelf vanuit ervaring en expertise kunnen delen doen we in opleidingen.
Dit doen we voor grote opleidingsorganisaties, rechtstreeks bij de klanten of in open opleiding.

Coachend leidinggeven, authentiek leiderschap, veranderingen doorvoeren vanuit een stuwende gedragenheid,… het brengt heel dikwijls een cultuurwissel met zich mee.
Met zijn allen dezelfde taal spreken, een zelfde manier van aansturen hanteren en zowel je medewerker als je leidinggevende begrijpen, kan door een zelfde basistaal aan te leren.

Onze opleidingen en coaching met betrekking zijn zo opgesteld om deze taal niet alleen aan te leren, maar effectief als gedrag in te zetten.
Bijkomend kunnen we de opleidingen in groep ook verrijken met een beperkt aantal individuele sessies,
om zodoende de vertaling van de kennis in gedrag ook naar eigen werkomgeving persoonlijk te begeleiden.
Zo krijgt u sneller en hogere ROI (return-on-investment).