Aanbeveling Coachend Leidinggeven door Patrick Verhelst

“Deze opleiding wordt verzorgd door Annick Defoort, de docente die ik ook via SBM leerde kennen tijdens mijn recentste opleiding omtrent ‘coachen’. Ze is volgens mij echt een crack in haar vak. Ondanks mijn eerdere opleidingen ter zake is zij erin geslaagd een nieuw ‘beeld’ te scheppen op vlak van omgaan met medewerkers.”
Patrick Verhelst, site verantwoordelijke IMOG Moen,
deelnemer aan de opleiding Resultaatgericht coachen incl. individueel coachtraject ism SBM.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *