Astrana BVBA geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website en sluiten hierbij alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor de daarin of voor de transmissie, ontvangst, opslag of het gebruik van dergelijke informatie op welke wijze dan ook opgenomen informatie.