Individuele coaching – praktisch

1. Stress management:

Gebaseerd op de methodologie van SelfCoaching gaan we gedurende 12 uur gespreid over verschillende sessies samen aan de slag.

2. Burn-out preventie of herval preventie :

Zelfkennis opbouwen als basis om drop-out of om herval te voorkomen.  Dit traject is voor mensen die al eens last hebben van stress, maar nog geen diagnose burn-out of andere drop-out gekregen hebben.   Ook mensen die benieuwd zijn naar wat voor hen een ideale werkbalans is, kunnen in dit traject terecht.
Het kan ook een ideaal maattraject zijn voor iemand die een aantal maanden na herstart (na burn-out of dergelijke) voelt dat oude patronen de kop opsteken.
Dit traject wordt na intake op maat samengesteld en focust op het bewust omgaan met je veerkracht.

3. Perfectionisme:

Het coachtraject start met het in kaart brengen van de actieve symptomen van het patroon in het dagdagelijkse leven van de klant. Daarna gaan we aan de slag met het patroon in verschillende sequentiële sessies. Tussen de sessies door wordt opgevolgd hoe actief of dominant het patroon nog is. Als die dominantie afneemt, nemen ook de sessies af. Gemiddeld kunnen we spreken van een 6-tal sessies van ca. 1,5 u.

4. Groei :

Intake gesprek van 0,5 tot 1 uur, met opdrachtgever (indien op vraag van derden) en coachee.
Gevolgd door 6 coachinggesprekken (2 uur), gericht op de ontwikkelvraag van de klant, met als doelstelling om effectief nieuw gedrag of nieuwe vaardigheid te ontwikkelen.
Afsluitgesprek van 1 uur, al dan niet met opdrachtgever, waarin de eindresultaten besproken en geëvalueerd worden.